Teuvo Ypyän koulutus 70-luvulla oli voimakkaasti muotoilupainotteista, mikä näkyi myös hänen korutaiteessaan selkeinä linjoina, muotoina ja pintoina. Materiaalit, hiottujen kivien väriskaalat olivat etusijalla. 1990-luvun alusta lähtien on korutaide jäänyt taka-alalle. Vuonna 1992 Teuvo toteutti suuret tilateokseni "Four seasons" ja "Northern lights" Tornion Green Linelle. Elämän pyörteissä Teuvon taiteellinen näkemys muuttui, materiaalisilla arvoilla ei ollut enää suurta merkitystä. Ensimmäisen puhtaasti veistotaiteeseen perustuvan näyttelyn Teuvo piti Haaparannalla vuonna 1998. Teoksissaan Teuvo yhdisti mielellään geometrisia ja orgaanisia muotoja, vastakohtaisuuksia. Monissa teoksissaan hän halusi asettaa katsojalle kysymyksiä. Ei antanut valmiita vastauksia - toivoi pohdintaa. -Teuvo Ypyä tunsi syvää huolta
siitä, mikä on  globalisaation lopputulema. Myös ihmisen
arvojen itsekeskeisyys pohditutti häntä paljon.

 

Teksti muokattu teoksesta:
Todellisuuden ulottuvuudet
Teuvo Ypyä, Kuvanveistäjä - Kultaseppämestari
Teksti: Keijo Nevaranta
Non Art Books 2008