"Koulutukseni 70-luvulla oli voimakkaasti muotoilupainotteista, mikä näkyi myös korutaiteessani selkeinä linjoina, muotoina ja pintoina. Materiaalit, hiomieni kivien väriskaalat olivat etusijalla. 1990-luvun alusta lähtien on korutaide jäänyt taka-alalle. Vuonna 1992 toteutin suuret tilateokseni "Four seasons" ja "Northern lights" Tornion Green Linelle. Elämän pyörteissä myös taiteellinen näkemykseni muuttui, materiaalisilla arvoilla ei ollut enää suurta merkitystä. Ensimmäisen puhtaasti veistotaiteeseen perustuvan näyttelyn pidin Haaparannalla vuonna 1998. Teoksissani yhdistän mielelläni geometrisia ja orgaanisia muotoja, vastakohtaisuuksia. Monissa teoksissani haluan asettaa katsojalle kysymyksiä. En voi
antaa valmiita vastauksia - toivon pohdintaa. -Tunnen syvää huolta
siitä, mikä on  globalisaation lopputulema. Myös ihmisen
arvojen itsekeskeisyys pohdituttaa".

 

Lainaus teoksesta:
Todellisuuden ulottuvuudet
Teuvo Ypyä, Kuvanveistäjä - Kultaseppämestari
Teksti: Keijo Nevaranta
Non Art Books 2008